ស្នាដៃថ្មីចូលរួមអបអរខួបទី៥៧៥កំណើតរាជធានីភ្នំ...

មានទីតាំងស្ថិតនៅលើទីទួលមួយនៃរមនីយដ្ឋានវត្តភ្នំ អគារមួយដ៏ធំ ដែលខ្លោងទ្វារចូលមានរចនា ទៅដោយក្បាច់ចម្លាក់ខ្មែរយ៉ាងប្រណិត កំពុងតែបើកទ្វារចាំទទួលភ្ញៀវចូលទៅខាងក្នុង។ នារីម្នាក់ ស្ថិតក្នុងទឹកមុខស្រស់ញញឹម កំពុងអង្គុយនៅនឹងតុមួយជាប់នឹងខ្លោងទ្វារចូល...

The First Cambodian Car Maker

“Your driving command is not correct, please check the driving system again.” This is the sound coming from a little car parked in front of a room storing car repairing tools when  the wrong key is inserted. This car is a bit smaller comparing...

Should Switzerland Deport Roman Polanski?

Roman Polanski, a French and Polish citizenship and also a famous film director, was arrested on September 2009 in Switzerland because of the U.S warrant. He was arrested by Swizz police and now the Swizz authority is thinking whether they...