Tag - typography

Khmer Unicode Project Presentation

For some of you that might interest in our project of Khmer Unicode Design, I’ve posted our project presentation slides below:

[slideshow]

Related Posts:

1. RAISING AWARENESS OF TYPOGRAPHY IN CAMBODIA (http://saoyuth.wordpress.com)

2. ការផ្សព្វផ្សាយឱ្យដឹងអំពីមុទ្ទវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​(http://saoyuth.wordpress.com)

ការផ្សព្វផ្សាយឱ្យដឹងអំពីមុទ្ទវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ការ​យល់​ឃើញ​តាម​រយៈ​ការ​រចនា​ក្រាហ្វិក

ភាសា​ជា​មូលដ្ឋា​ន​សម្រាប់​អត្តសញ្ញាណ​ វប្បធម៌ ដូច្នេះ​ហើយ​វា​សំខាន់​ណាស់​សម្រាប់​មនុស្ស​ក្នុង​ការ​រក្សា​​នូវ​​ភាសារបស់ពួកគេឱ្យនៅរស់រាន្តមានជីវិត។

មុទ្ទវិទ្យា កំណត់​រូប​រាង​នៃ​ភាសា​និ​ង​ធ្វើ​ឱ្យ​ពាក្យ​ដែល​បាន​សរសេរ​ចេញ​មក​ត្រូវ​បាន​គេ​មើល​ឃើញ​។​

អក្សរ​ខ្មែរ​គឺជា​ប្រព័ន្ធសរសេរដំបូងគេបង្អស់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​បំផ្លាញ​នូវ​ប្រពៃណីក៏ដូចជាការលេចឡើងនូវវប្បធម៌ទំនើប។ ជា​លទ្ធផល​គឺ​កម្ពុជា​មាន​ការ​ខ្វះ​ខាតនូវអ្នកជំនាញ សម្ភារៈ និងសៀវភៅសិក្សា។ ការ​កត់​ត្រា​ដ៏​ច្បាស់​លាស់​មួយ​ស្តី​អំពី​អនុ​សញ្ញានិង​ ក្បួន​ ច្បាប់មួយចំនួន អាចឱ្យយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាគោលការណ៍ណែនាំសម្រា ប់​អ្នក​រចនា​ក្រាហ្វិកសម័យបច្ចុប្បន្នក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងពុម្ពអក្សរខ្មែរដែលបានបាត់បង់។

ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ គឺជាពុម្ពអក្សរផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើង​សង្កេត​ឃើញ​ថាមា​ន​ការសរសេររួម បញ្ចូលគ្នារវាងភាសារផ្សេងៗគ្នាដូចជាខ្មែរ ចិន កូរ៉េ ឡាទីន។ល។​

ភាគ​​ច្រើននៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយ ការស៊ីញ៉េ និងក្នុងការទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃ ត្រូវបានសរសេរ ជា​ពុម្ព​អក្សរ​ចម្រុះគ្នា។ ការរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងចុះ សម្រុងរវាងអក្សរផ្សេងៗគ្នានេះមិនត្រឹមតែបង្កើត ឱ្យ​មានបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកទេសតែប៉ុណ្ណោះទេ ថែម ទាំង​ជា​ឧប​សគ្គ​មួយ​សម្រាប់​អ្នក​រចនា​ក្រាហ្វិក​ផង​ដែរ​ ដែលពួកគេនៅតែមិនទាន់អាចស្វែងរកឫក៏ អាច​ទទួល​ស្គាល់​ទាំង​ស្រុង​អំពី​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​នេះ។​

ចាប់​តាំង​ពីមានការដា ក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធខ្មែរUnicode យើង​មាន​លទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​បោះពុម្ព​និង​ប្រើ​ប្រាស់​អក្សរខ្មែរនៅលើប្រព័ន្ធInternetបានកាន់តែងាយស្រួល។ សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ប្រភេទ​តួអក្សរ​ខ្មែរ​ជា​ច្រើនដែលមានគុណភាពយ៉ាងល្អ ត្រូវបានគេបញ្ចេញឱ្យប្រើប្រាស់។ ទោះបីជាយ៉ាង នេះក្តី នៅ​ក្នុង​ការប្រៀបធៀបទៅនឹងការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការរចនាអក្សរឡាទីន យើង​សង្កេត​ឃើញ​ថា​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​ជា​លក្ខណៈ​ឌីជីថល​នៅ​តែ​មិន​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​ក្នុង​ន័យ​កែ​លម្អ​និង​ធ្វើ​ឱ្យ​មានច្រើនបែបខុសៗគ្នា។

១. ការស្រាវជ្រាវ

ជំហ៊ាន​ដ៏​សំខាន់មួយដើម្បីសរសេរ ធ្វើគំនូរព្រាង និងរចនាអក្សរ ខ្មែរ គឺធ្វើការរក ឱ្យ​ឃើញ​នូវ​ប្រវត្ត​របស់​អក្សរ និងការប្រើប្រាស់របស់វាពីំមួយជំនាន់ ទៅមួយជំនាន់។ ការឱ្យតម្លៃទៅលើអតីតកាល ជួយ​យើង​ឱ្យ​អាច​យល់​ដឹង​ពីចម្លើយនិងប្រតិកម្មទៅនឹងការសម្រេចចិត្តក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន។ អ្នក​ជំនាញ​ខាង​ប្រវត្តតួអក្សរនិងអ្នកជំនាញខាងសរសេរ អក្សរដៃ គឺ​ជា​ប្រភព​ដ៏​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ការ​ពាក់ព័ន្ធ​ជា​មួយនឹងអក្សរ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីរក្សានូវគតិបណ្ឌិត ការ​បញ្ហាញ​ពី​អត្​តសញ្ញា​ណ​តាម​រយៈ​អ្វីដែលអាចមើលឃើញ។

២. ការប្រមូលផ្តុំ

ការ​ប្រមូល​ផ្តុំ​ឧទាហរណ៍​ជា​ច្រើន​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រភេទ​អក្សរ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ ជួយយើងឱ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីពុម្ពអក្សរខ្មែរ និង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ក្នុង​កិច្ច​ពិភាក្សា​តាម​ន័យ​រចនា​ក្រាហ្វិក។ជាឧទាហរណ៍ ការសរសេរអក្សរដៃចាប់ផ្តើម បាត់បង់​បន្តិច​ម្តងៗ​ពី​លើ​ដង​ផ្លូវ​ដូច្នេះ​ការ​ថត រូបពីស្លាកយីហោផ្សេងៗដែលសរសេរដោយដៃ គឺ​ជា​ឱកាស​ចុង​ក្រោយ​ក្នុង​ការ​ថែរក្សា​នូវ​ប្រភេទពុម្ពអក្សរផ្សេងៗគ្នា ក៏ដូចជាទុកសម្រាប់ ជាឯកសារផងដែរ។

៣. ការធ្វើពិសោធន៍

គំរោង​នេះ​មានគោលបំណងលើកទឹកចិត្ត ដល់អ្នករចនាក្រាហ្វិក ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវ ប្រមូល​ផ្តុំ​ក្បួន​ច្បាប់​ផ្នែកអក្សរដ៏សម្បូរបែប និងធ្វើការដកពិសោធន៍ជាមួយតួអក្សរនិងពុម្ពអក្សរផ្សេងៗ ដើម្បី​សម្រេច​បាននូវការរចនាថ្មីដែលមានប្រសិទ្ធភាព។ ឧបសគ្គ​ចម្បង​នោះ​គឺ​ការ​ស្វែង​រក​តុល្យ​ភាព​រវាង​កំណែប្រែថ្មី និងការថែរក្សានូវការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងអក្សរនីមួយៗ។

Read English Version by CLICKING HERE

RAISING AWARENESS OF TYPOGRAPHY IN CAMBODIA

Graphic Design Perspective

Initiated by: Dara Saoyuth, Christine Schmutzler……..
Phnom Penh 2010
LANGUAGE is fundamental to CULTURAL IDENTITY. Therefore it is important that people keep their own language alive.

TYPOGRAPHY shapes language and makes the written word visible.

KHMER SCRIPT is one of the earliest writing systems used in Southeast Asia. The Khmer Rouge destroyed the traditional as well as an emerging modern culture. The result is a lack of human expertise, materials and books.A comprehensive DOCUMENTATION of conventions and rules as a guideline for contemporary graphic designers working with Khmer Type is missing.

Khmer is the official script in Cambodia. However, there is a COEXISTENCE of very different writing systems such as Khmer, Chinese, Korean, Latin…A lot of publications, signs and daily communication is MULTI-SCRIPTUAL. The harmonious combination of these different scripts is not only a technical problem but also a challenge for the Graphic Designer—still un-explored or even not acknowledged as an issue at all.

Since the implementation of Khmer Unicode Standard it is possible to publish and access Khmer script online. Now an increasing number of KHMER UNICODE FONTS of high quality have been released. However, in comparison to the exponential growth of Latin type designs, Khmer digital typography and lettering is still unexplored in terms of visual refinement and variety.

1. RESEARCH

In order to write, layout and design Khmer letters one important approach is to explore the history of the script and it’s application over the time—an APPRECIATION OF THE PAST helps to understand responses and reactions to decisions made in the present.

Experts of script history and hand-writing craftsmen are an essential source for working with Type. The aim is to preserve this wisdom, identify visual attributes such as anatomy and measurements, investigate legibility and stylistic diversity and document the rules and conventions for a conciously use in Graphic Design.

2. COLLECTION

Gathering everyday-type examples explores the rich repertoire of letter forms, raises awareness of the detail and serves as a stimulation for discussion and inspiration for Graphic Design ideas.For instance the hand-lettered signs are disappearing from the street. To take photos of this examples is the last chance to preserve this diversity of Type treatment, and keep it as a source to take hold.

3. EXPERIMENT

The project aims at encouraging Graphic Designers to explore the rich typographic tradition and repertoire of letterforms and experiment with type and lettering in order to create contemporary, effective design. The challenge is to find a balance between innovation and retaining the integrity of the script.

4. NETWORK

A cooperation of different disciplines–history, language, hand-lettering, Type Design and Graphic Design and a cross-cultural collaboration between experts with different script backgrounds aims at raising awareness of “Good, bad and ugly Type treatment”An intercultural dialogue asking questions such as“What makes a font legible and what makes it beautiful?” creates sensitivity for detail and a mutual understanding and respect for the nature of the different scripts.

Read Khmer Version by CLICKING HERE